image image image

Zamek książąt Sułkowskich – najstarsza i największa zabytkowa budowla Bielska-Białej, położona we wschodniej części Starego Miasta. Wzniesiony w XIV wieku staraniem księcia cieszyńskiego Przemysława I Noszaka i przez kolejne stulecia służył jako jedna z siedzib Piastów cieszyńskich.

Fontanna usytuowana w miejscu prawdopodobnej lokalizacji XIV-wiecznego drewnianego ratusza miejskiego. Obecnie oryginał figury znajduje się w przedsionku Muzeum na Zamku Sułkowskich.

Zabytkowa Starówka w Bielsku-Białej, teren o powierzchni ok. 10 ha - element średniowiecznego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków. Barokowo-klasycystyczne kamienice z XVII, XVIII i XIX wieku. Zachowała się studnia z rzeźbą Neptuna.

Ratusz

powstał w latach 1895-1897 wg projektu Emanuela Rosta dla Komunalnej Kasy Oszczędności, w stylu eklektyzmu z wyjątkowo bogatą bryłą oraz detalem elewacji i wnętrz. Obecnie siedziba władz miejskich.

Ks. Stanisław Stojałowski w setną rocznicę śmierci

26 lutego, w sali Augustiany, Polskie Twarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Bielsku-Białej, Beskidzkie Koło Przewodników Turystycznych im. Stefana Czerneleckiego zorganizowało uroczystą sesję naukową poświęconą ks. Stanisławowi Stojałowskiemu w setną rocznicę śmierci. Sesja ta została zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Przewodnictwa.
W ramach sesji naukowej, jako pierwszy, wystąpił mgr Grzegorz Wnętrzak, który omówił polityczną działalność ks. Stojałowskiego i jego ruch polityczny w świetle wyborów do Rady Państwa i Sejmu Galicyjskiego w latach 1897 - 1911.
Stosunki ks. Stanisława Stojałowskiego z władzami i duchowieństwem diecerzji krakowskiej przedstawił mgr Jacek Kachel.
Natomiast dr Jerzy Polak omówił całokształt działalności i dokonania ks. Stajałowskiego na gruncie bielsko-bialskim.
Po wykładach uczestnicy sesji zaproszeni zostali do odbycia wycieczki po Bielsku-Białej, podczas której odwiedzili miejsca, z którymi ks. Stanisław Stojałowski był związany.
Była to bardzo interesująca sesja nakukowa, podczas której prelegencji w bardzo interesujący sposób przybliżyli wiele faktów z biografii ks. Stojałowskiego. Grzegorz Wnętrzak świetnie nakreślił ówczesne tło polityczne i działalność parti politycznych oraz stronnictw i precyzyjnie umiejscowił w nich ruch stojałowczyków i samego ks. Stojałowskiego. Jacek Kachel, na tle stosunków ks. Stojałowskiego z hiererchią kościelną przybliżył podłoże, przebieg i skutki konfliktu z diecezją krakowską, a w szczególności konflikt z kardynałem Puzyną, który tak mocno kontestował jego działalność społeczno - polityczną.  Natomiast dr Jerzy Polak podsumował całokształt działalności i dokonania naszego bohatera na terenie Galicji i Śląska Austriackiego.
Członkowie TMZBB także uczestniczyli w tej sesji naukowej.
Stanisław Biłka

Ciekawostki

Bielsko-Biała to miasto na prawach powiatu w województwie śląskim, u stóp Beskidu Małego i Beskidu Śląskiego, nad rzeką Białą. Jest stolicą powiatu bielskiego, Euroregionu Beskidy, diecezji bielsko-żywieckiej kościoła rzymskokatolickiego i diecezji cieszyńskiej kościoła ewangelicko-augsburskiego, a także głównym miastem aglomeracji bielskiej. 
e.jpg

Nasza sonda

Chcesz być członkiem Towarzystwa?